TEOG Puan Hesaplama

  • Burada devlet okulları ve özel okullar için 2017-2018 8. Sınıf Ortak Sınav TEOG puanlarınızı hesaplayabilirsiniz.
  • Ondalık hane girerken nokta veya virgül kullanabilirsiniz.
Okul Türünüze Göre TAKDİR ve TEŞEKKÜR Hesaplamak için tıklayın »»

Hesaplama için gereken verileri giriniz

1. Dönem 2. Dönem
Ders Sınav
Notunuz
Doğru
Cevap
Sayısı
İptal
Edilen
Soru
Sayısı
Sınav
Notunuz
Doğru
Cevap
Sayısı
İptal
Edilen
Soru
Sayısı
Yıl
Sonu
Başarı
Puanlarınız
Türkçe 6. Sınıf
Matematik 7. Sınıf
Fen ve Tekn. 8. Sınıf
Inkılap Tarihi
Yabancı Dil
Din Kültürü

TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Sınavı / Sınavları nedir?

2014 yılından itibarin Türkiye'deki tüm ortaöğretim okulları anadolu lisesine dönüştürülmüştür ve okullara yerleştirme puan esasına göre yapılacaktır. TEOG Sınavları, bu yerleştirmelerde kullanılacak puanları belirlemek için yapılan sınavlardır.

TEOG sınav tarihleri nedir? TEOG Sınavları ne zaman yapılacak?

2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında;

1. dönem TEOG sınavları 25 Kasım 2014 ve 26 Kasım 2014 tarihlerinde;
1. dönem mazeret sınavları 12 Aralık 2014 ve 13 Aralık 2014 tarihlerinde;
2. dönem TEOG sınavları 27 Nisan 2015 ve 28 Nisan 2015 tarihlerinde;
2. dönem mazeret sınavları 14 Mayıs 2014 ve 15 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

TEOG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1. dönem sınav sonuçları, 2016 yılının Ocak ayı içinde;
2. dönem sınav sonuçları ise 2016 yılının Haziran ayı içinde yayınlanacaktır.

Hangi derslerden sınav yapılacak?

Sınavlar Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil (Toplam 6 ders) derslerinden yapılacaktır.

Öğrenciler;
sınavın 1. günü Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden;
sınavın 2. günü Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden
sınava gireceklerdir.

Sınavlarda kaç soru var ve sınav süresi ne kadar?

Her dersin sınavında 20 soru sorulacak ve süre her ders için ayrı ayrı 40 dakika olacaktır.

Derslerin ağırlıkları ne kadar?

Sınavda her dersin kendine ait bir ağırlık katsayısı kullanılacaktır. Derslerin ağırlıkları şöyledir:

Türkçe 4,
Matematik 4,
Fen ve Teknoloji 4,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2,
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.
Yabancı Dil 2.

Ders ağırlıkları hesaplamayı nasıl etkiler?

Her dersten alınacak puan dersin ağırlığı ile çarpılacak, sonuçlar toplandıktan sonra bulunan değer derslerin ağırlıklarının toplamına bölünecektir. Bu nedenle ağırlığı yüksek olan dersler ortalamayı daha yüksek oranda etkileyecektir.

TEOG hesaplaması nasıl yapılacak?

1. dönem TEOG sınavları sonucu 700 üzerinden bir puan elde edilecektir. Buna AOSP (Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı) denir. Aynı şekilde 2. dönem TEOG sınalarından da AOSP hesaplanacaktır.

Öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıflardaki ağırlıklı not ortalamalarının (yıl sonu başarı puanl) toplamı, 1. ve 2. dönem AOSP puanlarının ortalamasıyla toplanacak ve 2'ye bölünerek YEP (Yerleştirmeye Esas Puan) hesaplanacaktır.

Özel okullar da aynı hesaplamayı mı kullanacak?

Özel okullar farklı bir hesaplama ile öğrenci alacaklardır. Hesaplamada sadece Türkçe, Matematik ve Fen ve Teknoloji dersleri esas alınacak ve toplam puan 800 üzerinden hesaplanacaktır. TEOG hesaplama sayfamızda özel okul yerleştirme puanınızı da hesaplayabilirsiniz.

Öğrenciler sadece özel okula başvuracak bile olsalar tüm sınavlara gireceklerdir. Ayrıca TEOG sınavlarında her bir dersten alınacak puan, dersin yıl sonu notunu ve dolayısıyla yıl sonu ağırlıklı not ortalamasını da etkileyeceğinden özel okulların hesaplamada kullanmadığı dersler haricindeki derslere de önem vermek gerekmektedir.

TEOG sınav sonuçlarını nasıl öğreneceğim?

TEOG sınav sonuçları E-Okul sisteminde yayınlanacak ve sonuçlar ilan edildiğinde meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

TEOG sınavlarına nerede gireceğim?

Öğrenciler özel durumlar dışında kendi okullarında sınava gireceklerdir. Öğrencilerin sınava gireceği yerler E-Okul sisteminde ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır.

Ortaöğretim okullarına yerleştirme nasıl yapılacak?

Öğrenciler TEOG yerleştirmeye esas puanlarına göre Milli Eğitim Bakanlığının E-Okul sisteminden yayınlayacağı tercih listelerinden okul seçecekler ve yerleştirme puan esasına göre MEB tarafından yapılacaktır.

6., 7. ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları nasıl hesaplanır?

Yıl sonu başarı puanları, öğrencilerin her dersten aldıkları yıl sonu notları ile derslerin haftalık ders saati sayılarının çarpımı ile bulunan değerin tüm derslerin toplam ders saati sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanır.

TEOG sınavları hakkında nereden bilgi ve yardım alabilirim?

TEOG sınavları ile ilgili olarak aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz:

Telefon :

MEB İletişim Merkezi 147

Faks :

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

0(312) 499 40 63
0(312) 497 41 44
0(312) 497 40 39

Elektronik posta :

ortaksinav@meb.gov.tr

İnternet adresleri :

http://www.meb.gov.tr
https://e-okul.meb.gov.tr
http://oges.meb.gov.tr

UwU

bi zamanarda teog vardı aga be şimdi lgs o kadar zorki... ben bu sene giricem çok çalışıyorum :)

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.